Manager Inkoop & Facilitair

Manager Inkoop & Facilitair

 • Operations
 • Consumer
 • Utrecht
 • Vanaf 8 jaar werkervaring
 • 1073 views
Deze vacature is al ingevuld. Ga naar de Portaal vacatures werkgeverspagina voor andere vacatures

Kandidaatprofiel*

 • Ten minste 8 jaar ervaring
 • Met verandertrajecten in de zakelijke dienstverlening
 • Leidinggevende ervaring
 • Strategisch
 • Zelfstarter

* Uit onderzoek blijkt dat vrouwelijke kandidaten pas solliciteren als ze aan 100% van de eisen voldoen, terwijl mannelijke kandidaten dat al bij 60% doen. Dus herken jij je in deze uitdaging, maar aarzel je of je aan alle eisen voldoet? Dan zien we je CV graag tegemoet.

Download volledig profiel

Om de missie ‘bijdragen aan goed samenleven’ effectiever te kunnen realiseren, implementeerde Portaal onlangs een nieuwe strategie. Binnen deze vernieuwde koers speelt de afdeling Inkoop & Facilitair een belangrijke rol. Als strategische verandermanager leidt de Manager Inkoop & Facilitair de afdelingen Inkoop, Huisvesting en Office Management door de transitie naar een nieuwe manier van werken.

Over Portaal

Het woningtekort is een van de grootste uitdagingen van onze tijd. Portaal wil meer dan alleen beschikbare en betaalbare huizen bouwen en onderhouden; de woningcorporatie werkt met hart en ziel aan gemengde, leefbare buurten. Iedere buurt moet een plek zijn waar mensen goed met elkaar samenleven en zich thuis voelen. Dat is de missie van Portaal en de bijna negenhonderd gedreven ‘Portalers’ die er werken.

De woningcorporatie beheert meer dan 50.000 woningen in vijf stedelijke gebieden: Arnhem, Nijmegen, Amersfoort, Utrecht en Leiden. Bij alles wat de woningcorporatie doet, houdt zij rekening met de belangen van de samenleving, bewoners, werknemers en andere betrokkenen. Een goede balans tussen maatschappelijk en economisch rendement, daar streeft Portaal naar.

De maatschappelijke uitdaging waar Portaal voor staat, groeit met de dag. Om de uitdaging in de toekomst nóg beter aan te kunnen gaan, stippelde Portaal een nieuwe strategische koers uit. In deze koers staan de bewoners meer centraal en wordt tegelijkertijd het strategisch vermogen van de organisatie versterkt. Een van de focuspunten is het verstevigen van de interne samenwerking, zowel tussen de verschillende disciplines als tussen de centrale en lokale teams. Naast een nieuwe strategie wordt vanaf nu de topstructuur van Portaal anders ingericht. Het directieteam bestaat uit de Raad van Bestuur, de Directeur Vastgoed, de Directeur Finance & Control, de Directeur Bewoners en een Directeur Strategie. Samen staan zij voor de taak de nieuwe strategische koers vorm te geven en zo de organisatie optimaal in staat te stellen haar ambitieuze missie te verwezenlijken. In de nieuwe topstructuur kreeg de afdeling Inkoop & Facilitair een meer prominente plek dan voorheen.

Vacature: Manager Inkoop & Facilitair

De Manager Inkoop & Facilitair speelt een belangrijke rol in de transitie van Portaal. Zij/hij staat aan het roer van drie afdelingen: Inkoop, Huisvesting en Office Management. De belangrijkste opdracht is om de nieuwe visie en het beleid door te vertalen naar deze afdelingen en medewerkers effectief mee te nemen in een ‘lean and mean’ manier van werken. Met als resultaat: drie gestroomlijnde afdelingen die de nieuwe strategie volledig omarmen en deze in alle processen en in de cultuur hebben verankerd.

De teamleiders Huisvesting en Office Management en het gehele inkoopteam (6 fte) rapporteren direct aan de Manager Inkoop & Facilitair, waarmee het aantal direct reports op acht uitkomt. Het aantal indirecte reports telt bijna vijftig medewerkers, verspreid over verschillende locaties. Zij/hij schakelt veel met de directie en rapporteert direct aan Arjel Woudstra, lid van de Raad van Bestuur.

De Manager Inkoop & Facilitair werkt samen met de drie afdelingen aan concrete doelstellingen. Zo richt zij/hij zich met de teamleider Huisvesting onder meer op meer zichtbaarheid en benaderbaarheid ten opzichte van bewoners en stakeholders. Een ander speerpunt is dat bewoners, medewerkers en externe partners zich (meer) welkom moeten voelen in de panden van Portaal. Dat vraagt om een nieuwe visie op huisvesting en hospitality, die vervolgens effectief in de organisatie geïmplementeerd moet worden. Die verantwoordelijkheid ligt bij de Manager Inkoop & Facilitair. Voor de afdeling Office Management is op dit moment een kwartiermaker aan de slag om op basis van de nieuwe structuur en in lijn met het DNA van Portaal te bepalen hoe de afdeling eruit komt te zien, wie zij op welke manier ondersteunen en hoe dat georganiseerd moet worden.

Ook de afdeling Inkoop staat aan het begin van belangrijke veranderingen. Er is gekozen voor een decentrale inkooporganisatie waarbij Portaal op een andere manier samen gaat werken met opdrachtnemers. In de nieuwe strategie is er veel meer oog voor maatschappelijke thema’s als betaalbaarheid, duurzaamheid, participatie en sociaal ondernemerschap. De Manager Inkoop & Facilitair voert de organisatiebrede professionaliseringsslag door die nodig is om deze nieuwe mindset te verankeren en bewaakt de strategische doorvertaling van elk thema. Zij/hij is zichtbaar in de hele organisatie, creëert gemakkelijk draagvlak voor ideeën en leidt zo medewerkers succesvol door de transitie. Daarbij heeft de Manager Inkoop & Facilitair oog voor innovatie en kennis van buiten en brengt zij/hij deze zoveel mogelijk de organisatie in.

“Als Manager Inkoop & Facilitair ben je de drijvende kracht achter de veranderingen in ‘jouw’ afdelingen en zorg je ervoor dat het nieuwe beleid effectief doorvertaald en geïmplementeerd wordt. Dat vraagt om een stevige persoonlijkheid die mensen kan enthousiasmeren en motiveren om op een nieuwe, andere manier te werken.” – Arjel Woudstra, lid Raad van Bestuur

De rol is een mooie kans voor een ondernemende zelfstarter met een sterk conceptueel denkvermogen die ownership neemt en niet bang is beslissingen te nemen. Succes valt of staat bij haar/zijn gave om strategische concepten effectief te laten landen in de operationele omgevingen van de afdelingen. Dat vereist uitstekende people skills en een drive om mensen in beweging te krijgen. Met die skills kan de Manager Inkoop & Facilitair impact maken in een maatschappelijke organisatie die volop in beweging is, en op termijn mooie stappen maken binnen Portaal.

Interesse?

Portaal werkt voor de invulling van deze vacature met Top of Minds.
Neem contact op met Catherine Visch via catherinevisch@topofminds.com om te laten weten dat je interesse hebt in deze vacature.

Contact

Catherine Visch Solliciteer

Download het uitgebreide functieprofiel

Download functieprofiel
Marlies Hoogvliet - Partner

“Meer dan 98% van onze kandidaten blijft onze nieuwsbrief lezen. Schrijf je in en geef jouw carrière een boost.”

Marlies Hoogvliet - Partner

Aanmelden voor vacaturenieuwsbrief

Iedere week de nieuwste vacatures van Top of Minds in je mailbox

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.