Onze selectiecriteria

Top of Minds vult 80% van haar vacatures in met kandidaten uit haar parate netwerk. Dit netwerk bestaat uit de top-20.000 Executive Professionals van Nederland. Er is 10 jaar aan research en persoonlijke interviews geïnvesteerd om deze top-kandidaten in kaart te brengen. In de regel gaat het om Professionals die niet actief op zoek zijn naar een andere baan.

Naar aanleiding van een persoonlijke uitnodiging komen Professionals naar het kantoor van Top of Minds voor een persoonlijk kennismakingsgesprek. In dit gesprek worden de carrièrewensen, ambities en (on)mogelijkheden zorgvuldig in kaart gebracht. Op basis van het individuele loopbaanprofiel worden in de weken, maanden en jaren daarna zeer selectief concrete job opportunities voorgelegd. Bij interesse volgt er vervolgens een verdiepingsgesprek waarin nader op de vacature wordt ingegaan en geschiktheid van de kandidaat wordt bepaald.

Bij het selecteren van kandidaten in onze top-20.000 letten gebruiken we de volgende vijf criteria:

  • Intelligentie: nog steeds met afstand de meest betrouwbare voorspeller van potentieel. Om deze te bepalen kijken we naar opleidingsniveau, studieresultaten, abstractievermogen tijdens onze gesprekken en gebruiken we in voorkomende gevallen ons cognitief assessment met capaciteitentesten.
  • Motivatie: deze is niet generiek, maar specifiek voor bepaalde taken of thema’s. In onze gesprekken achterhalen we voor welke onderwerpen de kandidaat intrinsiek gemotiveerd is – en voor welke niet.
  • Strengths: bij meer generalistisch georiënteerde professionals gebruiken we de StrengthsFinder 2.0 om de kwaliteiten van het individu scherper te krijgen. Niet zelden helpt het om vanuit onze ervaring de kandidaat te helpen zijn eigen positionering aan te scherpen in vergelijking met andere, ook sterk gekwalificeerde, professionals.
  • Progressie: kwaliteiten zijn onmisbaar, maar belangrijker nog is wat je ermee doet. De carrière progressie in het recente verleden is vaak een goede voorspeller van het potentieel in de toekomst. Dat brengen we dus nauwkeurig in kaart.
  • Referenties: we kunnen putten uit een breed netwerk van relaties om referenties uit de praktijk in te winnen over de performance van onze kandidaten. Die brede toetsing maakt ons assessment nog betrouwbaarder. Een en ander uiteraard in overleg met de kandidaat en met respect voor de privacy.
  •  

    Meer weten over hoe we voor uw vacature de beste kandidaten kunnen selecteren?

    Neem contact op met Auke Bijnsdorp, Managing Partner Top of Minds Group, email auke.bijnsdorp@topofminds.com of telefoon 020-7600776.