The Greenery

The Greenery

The Greenery

The Greenery is een Nederlandse coöperatie van meer dan vijfhonderd Nederlandse en buitenlandse landbouwbedrijven met een afzetmarkt in 57 landen. Op Nederlandse bodem is de coöperatie hofleverancier voor bijvoorbeeld Jumbo Supermarkten, maar ook voor verschillende innovatieve e-commercepartijen. Als ketenregisseur verbindt The Greenery de vraag- en aanbodzijde met elkaar. Het recept voor succes bestaat uit de gebundelde krachten van de telers, een fijnmazig logistiek netwerk, een sterke IT-infrastructuur en commerciële expertise.  Zo voorziet The Greenery haar klanten – zowel Retail als Trade – van een verser en uitgebreider assortiment dan alle andere handelsorganisaties in de sector. Duurzaamheid, big data, innovatie en kwaliteitsbewaking zijn belangrijke thema’s voor The Greenery.

Strategie: Growing Together

Klimaatontwikkeling, gezondheidstrends, technologische vooruitgang, schaalvergroting in de tuinbouw en de opkomst van e-commerce voor de categorie Vers hebben grote impact op The Greenery. In samenwerking met KPMG is daarom een strategie voor de komende jaren ontwikkeld: Growing Together. De strategie zet in op het ontwikkelen van nieuwe verdienmodellen, waardecreatie en strategische partnerschappen. Om een voorbeeld te noemen: een paar jaar geleden heeft The Greenery een eigen maaltijdbox in de markt gezet: Verse Oogst. Niet om de concurrentie aan te binden met andere spelers in dit segment, maar om het businessmodel van binnenuit te leren kennen, waardoor The Greenery een betere partner kan zijn voor andere aanbieders van maaltijdboxen.

You’re currently visiting our English website.

For a complete overview of all vacancies in the Netherlands, Germany or Spain, please visit our localized websites.

Select the country you’re interested in:

You’re currently visiting our English website.

For a complete overview of all vacancies in the Netherlands, Germany or Spain, please visit our localized websites.

Select the country you’re interested in: