Mute video

Mute video

Unmute video

Mute video

Portfoliomanager Nederland

Portfoliomanager Nederland

  • Finance
  • Sustainability
  • Nijmegen
  • Minimum of 5 years' experience
  • 288 views
This vacancy has been filled. Go to the Het Anton Jurgens Fonds brandpage

Het Anton Jurgens Fonds is een familiefonds op basis van ondernemende filantropie dat investeert in sociale ondernemingen met impactfocus op arbeidsparticipatie. Het fonds breidt uit met een Portfoliomanager Nederland die sociale ondernemingen begeleidt en coacht tot financieel duurzame, veerkrachtige en structureel impactvolle organisaties. 

Over het Anton Jurgens Fonds

Het Anton Jurgen Fonds (AJF) werd in 1925 opgericht door Anton Jurgens, mede-grondlegger van Unilever. Naast ondernemerschap, speelden maatschappelijk bewustzijn en compassie voor de medemens een belangrijke rol bij de oprichting van het familiefonds. Die waarden zijn bijna honderd jaar later nog altijd leidend.

Het AJF gelooft in een samenleving met kansen voor iedereen. Binnen de Nederlandse portefeuille versterkt het fonds sociale ondernemingen die mensen die buiten het arbeidsproces staan een kans bieden om maatschappelijk en economisch deel te nemen. Niet alleen door financieel bij te dragen aan de sociale onderneming, maar ook door ze deelgenoot te maken van het omvangrijke netwerk van het fonds en de zakelijke expertise die het in huis heeft. Op die manier versterkt het AJF nu al meer dan veertig initiatieven in Nederland die willen groeien om hun maatschappelijke missie waar te kunnen maken.  

Vacature: Portfoliomanager Nederland

De Portfoliomanager Nederland beheert een portefeuille van Nederlandse sociaal-ondernemende initiatieven die een positief verschil maken voor mensen die lastig meekomen op de Nederlandse arbeidsmarkt. Daarvoor neemt de Portfoliomanager Nederland aanvragen in behandeling, gaat in gesprek met sociaal ondernemers en werkt intern voorstellen uit waarin de nadruk ligt op de balans tussen de impact van het initiatief, de organisatie als geheel en de financiële haalbaarheid van het organisatieplan.

De Portfoliomanager bekijkt wat nodig is om continuïteit van de organisatie te versterken. Na interne goedkeuring legt zij/hij de meerjarige afspraken vast en zorgt er als proactieve sparringpartner van de initiatieven voor dat zij hun doelstellingen kunnen realiseren. De Portfoliomanager rapporteert intern periodiek over de ontwikkelingen van het portfolio.

Intrinsieke drive om écht impact te maken
Gemiddeld werkt het AJF drie tot vijf jaar samen met een sociale onderneming. Gedurende de samenwerking neemt de Portfoliomanager de rol van betrokken, coachende en inspirerende adviseur op zich. Regelmatige gesprekken met de ondernemingen (veelal op locatie) zijn een onlosmakelijk onderdeel van de rol. Onderlinge relaties worden gekenmerkt door een gedeelde intrinsieke drive om structurele maatschappelijke impact te willen maken en een wederzijdse commitment.

Eenzelfde commitment en drive verwacht het AJF van de Portfoliomanager, die nauw samenwerkt met de andere Portfoliomanager Nederland. Ook met de Impact Manager en de Directeur van het AJF zijn de lijnen kort. Om in het hechte team van zes gedreven professionals succesvol te zijn, is maatschappelijke betrokkenheid onontbeerlijk, net als een analytische en oplossingsgerichte mindset.

Ons fonds heeft een enorme drive om écht impact te maken. We versterken sociale ondernemingen financieel, maar onze kennis en ons netwerk zijn daarbij minstens zo belangrijk.” – Ruben de Haseth, Directeur

 

Interesse? 

Het Anton Jurgens Fonds werkt voor invulling van deze vacature met Top of Minds.
Neem contact op met Vivian Linker via vivian.linker@topofminds.com 
om te laten weten dat je interesse hebt in deze vacature.

 

Contact

Vivian Linker Apply

Download full job profile (PDF)

Download job profile

You’re currently visiting our English website.

For a complete overview of all vacancies in the Netherlands, Germany or Spain, please visit our localized websites.

Select the country you’re interested in:

You’re currently visiting our English website.

For a complete overview of all vacancies in the Netherlands, Germany or Spain, please visit our localized websites.

Select the country you’re interested in: