Intermax Intermax

Intermax

Intermax is als cloudsourcingbedrijf actief in domeinen met een groot maatschappelijk belang, zoals zorg, havens, waterschappen en energievoorziening. Het bedrijf richt zich uitsluitend op Nederland en draagt daarmee significant bij aan de veiligheid, performance en beschikbaarheid van IT op plekken waar dat van levensbelang is – soms zelfs letterlijk. Als Intermax niet alert is, kunnen operaties in ziekenhuizen niet doorgaan. Als het bedrijf niet innoveert, stagneert onderzoek naar medische aandoeningen. Die verantwoordelijkheid motiveert de medewerkers van Intermax om het beste uit zichzelf te halen, iedere dag weer.

Diensten die Intermax aanbiedt, zijn onder andere het beschikbaar stellen van veilige virtuele werkplekken, het uitrollen, beheren en beschikbaar houden van applicaties met bijbehorende dataplatformen, en het bouwen en onderhouden van cloudinfrastructuur en -platformen. Zo beheren zij bijvoorbeeld voor zorginstellingen de infrastructuur van elektronische patiëntendossiers en faciliteren ze beelduitwisseling – zoals echobeelden, CT-scans en röntgenfoto’s – tussen ziekenhuizen. Om de continuïteit en veiligheid van dit soort essentiële functies te garanderen, zet Intermax nadrukkelijk in op samenwerking met klanten, partners en medewerkers en op duurzame oplossingen die gemakkelijk en overzichtelijk zijn in gebruik.

Wat Intermax bijzonder maakt, is dat het – in tegenstelling tot veel andere partijen in de sector – nog altijd zelfstandig is. De ongeveer honderd medewerkers krijgen daarmee alle ruimte om zich te richten op de lange termijn zonder druk op omzet of andere targets die een PE-eigenaar met zich mee kan brengen. Intermax legt dan ook veel nadruk op sociaal verantwoord ondernemen. Het bedrijf ondersteunt enkel klanten met maatschappelijke waarde, voert een actief duurzaamheidsbeleid en zorgt uitstekend voor haar medewerkers. Toch heeft Intermax voor de komende jaren een groeiagenda geformuleerd. Niet omdat men meer winst wil maken, maar omdat het bedrijf haar expertise graag breder inzet om de maatschappij te verbeteren en omdat groei enthousiasmeert en nieuwe kansen voor medewerkers met zich meebrengt.

You’re currently visiting our English website.

For a complete overview of all vacancies in the Netherlands, Germany or Spain, please visit our localized websites.

Select the country you’re interested in:

You’re currently visiting our English website.

For a complete overview of all vacancies in the Netherlands, Germany or Spain, please visit our localized websites.

Select the country you’re interested in: