StrengthsFinder

Top of Minds Executive Search vacatures voor professionals in randstad

StrengthsFinder

Mensen zijn – van nature – eerder bezig met het verbergen van tekortkomingen dan met het ontwikkelen van de eigen krachten. Toch biedt juist dat laatste de mogelijkheid om persoonlijk te kunnen groeien en te excelleren. De eerste stap daartoe is het vinden van de eigen ‘strenghts’. De StrengthFinder® is een door Donald Clifton ontwikkelde en in de praktijk getoetste methode om ieders voornaamste sterke punten te identificeren. Inmiddels is de methode verder verbeterd door Tom Rath. Top of Minds biedt een coaching aan die gebaseerd is op deze verbeterde methode.

Over de StrengthsFinder methode

The StrengthsFinder™ methode is gebaseerd op de gedachte dat iedereen van nature een unieke combinatie van krachten bezit die van invloed is op de manier waarop iemand zich gedraagt of presteert. De methode van Clifton meet deze krachten aan de hand van de aanwezigheid van 34 verschillende ‘talent themes’. Door inzicht te geven in de meest dominante eigen krachten, kan iemand gericht en bewust omgaan met het ontwikkelen van het eigen talent.

"Wij zien helaas maar al te vaak dat mensen meer tijd besteden aan het verhullen, verbeteren of herstellen van waar ze minder goed in zijn, dan hun aandacht te vestigen op hun talenten." - Auke Bijnsdorp, Founder & Managing Partner Top of Minds


 

StrengthsFinder

Achiever - Mensen die uitblinken in dit talent beschikken over veel doorzettingsvermogen en werken hard. Zij halen voldoening uit druk bezig zijn en productief zijn.

Activator - Mensen met het thema Activator in hun top vijf Strengths, blijven niet stil staan maar houden van acties. Zij zijn vaak ongeduldig.

Adaptability - Zij gaan vaak mee met 'the flow'. Ze leven in het nu en nemen de dingen zoals ze zijn.

Analytical - Analytical mensen zijn altijd op zoek naar de oorzaak. Ze zijn in staat om alle factoren die mogelijk een effect op de uitkomst hebben te overzien.

Arranger - Zij zijn goed in het organiseren van dingen. Daarnaast willen ze alles zo productief mogelijk organiseren.

Belief - Mensen die hoog scoren op het thema Belief, hebben bepaalde kernwaarden die zij niet kunnen en/of niet willen aanpassen. Zij baseren daar een 'purpose of life' op.

Command - Zij zijn in staat de controle te nemen in een bepaalde situatie en kunnen goed besluiten nemen.

Communication - Mensen die uitblinken in het thema Communication kunnen hun gedachten goed onder woorden brengen. Zij kunnen goed presenteren.

Competition - Dit zijn de mensen die hun succes meten aan de prestaties van anderen. Zij zullen er altijd naar streven om de beste te zijn en te winnen.

Connectedness - Mensen die hoog scoren op het thema Connectedness vertrouwen in de relatie tussen dingen en/of mensen. Zij geloven niet zo in toeval, maar dat elke gebeurtenis een oorzaak heeft.

Consistency - Zij zijn zich er extreem van bewust dat het belangrijk is om mensen gelijk te behandelen. Ze proberen iedereen gelijk te behandelen door het opstellen van regels.

Context - Mensen die het leuk vinden om veel na te denken over het verleden. Zij begrijpen de toekomst door het verleden te onderzoeken.

Deliberative - Zij worden omschreven als mensen die goed nadenken voordat zij een beslissing of keuze maken. Ze anticiperen op obstakels.

Developer - Zij herkennen en cultiveren het potentieel van anderen. Zij zien het belang van elke kleine verbetering en halen daar ook voldoening uit.

Discipline - Dit zijn mensen die houden van routine en structuur. Hun wereld is het best te omschrijven bij de orde die zij hebben gecreëerd.

Empathy - Mensen die hoog scoren op het thema Empathy kunnen zich goed inleven in de gevoelens van anderen. Hij is het niet per se met iedereen eens, maar begrijpt emoties en beslissingprocessen intuïtief.

Focus - Mensen die een richting kunnen uitzetten, deze aanhouden en aanpassingen maken om hun doel te kunnen bereiken. Zij prioriteren voordat ze handelen.

Futuristic - Zij kijken vooruit en worden geïnspireerd door de toekomst en wat de toekomst kan brengen. Ze inspireren anderen met hun toekomstvisie.

 

 

Harmony - Mensen getalenteerd in het thema Harmony zijn altijd op zoek naar consensus. Zij vermijden conflict en gaan op zoek naar overeenstemming.

Ideation - Zij zijn gefascineerd door ideeën. Ze zijn in staat om connecties te leggen tussen twee op het oog verschillende fenomenen.

Includer - Dit zijn mensen die anderen accepteren zoals ze zijn. Zij bekommeren zich om degene aan de zijlijn en doen hun best om hen erbij te betrekken.

Individualization - Zij zijn geïntrigeerd door de kwaliteiten van iedere persoon.

Input - Zij willen altijd meer weten. Zij vinden het leuk om veel verschillende soorten informatie te verzamelen.

Intellection - Zij die hoog scoren op het thema Intellection worden gekenmerkt door hun intellectuele activiteit. Ze waarderen elke intellectuele discussie.

Learner - Mensen met de aanleg 'Learner' willen graag leren en zichzelf continu ontwikkelen.

Maximizer - Zij focussen op talenten om anderen, individueel of in een groep, te stimuleren.

Positivity - Dit zijn mensen die altijd enthousiast zijn en dat ook overbrengen op anderen. Ze hebben veel energie en kunnen andere mensen gemakkelijk enthousiasmeren.

Relator - Mensen die hoog scoren op het thema Relator houden van warme relaties met andere mensen. Ze halen voldoening uit hard werken met vrienden om een bepaald doel te bereiken.

Responsibility - Zij voelen zich verantwoordelijk. Ze zullen doen wat ze hebben gezegd. Het zijn eerlijke en trouwe mensen.

Restorative - Personen die gewend zijn aan het omgaan met problemen. Ze zijn goed in het achterhalen wat er mis is en dat op te lossen.

Self-assurance - Zelfverzekerde mensen die in staat zijn om hun eigen leven goed in te richten. Zij beschikken over een innerlijk kompas dat hen het zelfvertrouwen geeft dat de keuzen die ze maken, de juiste keuzen zijn.

Significance - Deze mensen willen belangrijk gevonden worden in de ogen van anderen. Ze zijn erg onafhankelijk en willen erkend worden.

Strategic - Wie Strategic als aanleg heeft, is goed in het vinden van alternatieve manieren om zijn of haar weg te vervolgen. Wat het scenario ook is, zij spotten de relevante patronen en problemen.

WOO (winning others over) - Mensen die getalenteerd zijn het in WOO thema vinden het leuk om nieuwe mensen te ontmoeten en hen voor zich te winnen. Zij halen voldoening uit het 'breken van het ijs' en met het maken van een connectie met de ander.


De auteur

Donald O. Clifton (1924-2003) publiceerde de eerste versie van de StrengthsFinder methode in 1998 in het boek ‘Now, Discover Your Strengths’. Na decennia van onderzoek ontwikkelde hij zijn vragenlijst en omschreef de 34 strengths. In 2004 werd de methode officieel gedoopt tot de Clifton StrenghthsFinder. Top of Minds gebruikt de StrengthsFinder 2.0 geschreven door Tom Rath en uitgegeven door Gallup Press.