Private Equity

Headhunter Private Equity

Top of Minds werkt voor diverse Private Equity, aan zowel Investeerders- als Portfolio zijde.

In veel gevallen zijn wij Preferred People Partner en ondersteunen wij Private Equity partijen pre-deal, bij nieuwe deals en bij transformatie en buy-and-build opdrachten.

Pre-deal

Top of Minds helpt bij de People Due Diligence. Het realiseren van waarde in deelnemingen gebeurt voor een groot deel via het management en de laag daaronder. Kwaliteiten en potentie beoordelen van managers is daarbij cruciaal. Ook vanuit een risicomanagement perspectief.

Sleutelposities moeten goed ingevuld worden. In samenwerking met Top of Minds stellen Private Equity partijen vast welke alternatieven er in de markt zijn voor functionarissen die onvoldoende presteren. Dit kan nog voordat de deal gedaan is.

New deal

Bij deelnemingen die nieuw aan de portefeuille toegevoegd zijn ontstaat vaak in de eerste weken een helder beeld van personele sterktes en zwaktes. Pre-deal inzichten worden bevestigd of genuanceerd. Versterking van sleutelposities is vaak noodzakelijk.

Top of Minds helpt Private Equity partijen om snel de juiste mensen aan boord te krijgen. Strakke processen en ook transfers waarbij participatiemogelijkheden voor kandidaten een rol spelen kenmerken de samenwerking.

Headhunter portfolio bedrijven

Typisch thema: Professionaliseren van de organisatie.

We leveren een CEO, COO, CMO of CFO die vanuit het management team de organisatie naar een hoger niveau brengt. Hetzij vanuit ervaring, hetzij vanuit scherpte – meestal een combinatie van beide.

Transformaties en Buy-and-build

Deelnemingen waarbij veel waarde gecreëerd kan worden door de organisatie te transformeren of door organisaties samen te voegen, vereisen sterk management. De huidige bestuurders van portfolio bedrijven zijn dikwijls niet geselecteerd om transformaties te kunnen leiden of om organisaties te kunnen besturen die drie tot vier maal groter zijn dan de huidige omvang. Dit maakt dat managementteams nieuwe leiders nodig hebben.

Typisch thema’s:

Turnaround. Snel en doeltreffend ingrijpen met focus op kosten en cash flow. Vervanging van de CFO is vaak een eerste stap en ook het team wat hem ondersteunt moet verbeterd worden.

Groei. Het realiseren van groei kan met een CEO of een Business Development Manager die een combinatie van strategievorming, analytische bewijsvoering en operationele executie voor z’n rekening neemt.

Digital Transformation. Top of Minds is marktleider in digital. We ondersteunen de transformatie van een bedrijfsvoering naar een digitale of online realiteit door het leveren én inpassen van de juiste mensen.

Ons headhunting proces

In 3 stappen naar resultaat
  • 1. Storylining

    Goede mensen werf je met een goed verhaal. Op basis van een uitgebreide intake met de hiring manager en andere stakeholders stellen we de essentie van de wervingsboodschap vast.

  • 2. Pitchen

    De essentie wordt aangekleed met aantrekkelijke content. Vervolgens zorgen we ervoor dat dankzij ons grote bereik binnen de top professionals van Nederland dat iedereen die er toe doet uw verhaal kent.

  • 3. Selectie

    Nadat een zo lang mogelijke longlist van geïnteresseerde kandidaten is opgesteld gaan we deze reduceren tot een shortlist. Dit doen we aan de hand van een objectieve scorecard en diepte-interviews. De top-3 wordt vervolgens onder onze begeleiding door een aantal selectierondes binnen uw organisatie gehaald, waarna wij de contractonderhandelingen met de winnende kandidaat faciliteren. Met name de onderhandeling over participatie kan een sleutelrol spelen.

Neem contact op voor een vrijblijvend adviesgesprek

Auke Bijnsdorp

Managing Partner Top of Minds Group bel 020 7600 777
Contact 020 7600 777
Bezoekadres Prins Hendriklaan 56
1075 BE Amsterdam
Top of Minds

E-mail contact

We nemen binnen 4 uur contact op