Freelance.nl Freelance.nl

Freelance.nl

Door het talent van freelancers op de juiste plek te matchen, creëer je groei. Zowel voor de bedrijven die freelancers inzetten, als voor de freelancers zelf. Dat is waar Freelance.nl voor staat. Dit doet het platform al ruim 20 jaar door onafhankelijk en zonder commissie freelancers en organisaties met elkaar te verbinden. Dit concept blijkt een waar succes, met een marktleidende positie in Nederland. Hier stopt het wat Freelance.nl betreft niet. Het bedrijf zit namelijk middenin een scaling-up traject met als uiteindelijk doel: de buitenlandse markt veroveren.

Effectiviteit en efficiëntie zijn de sleutelwoorden van Freelance.nl. Alle opdrachten en freelance experts zijn verzameld op één platform met praktische tools die het bedrijf op basis van gebruikersanalysen ontwikkelt. Zo kunnen gebruikers onder andere rekenen op innovatieve matchfilters, slimme reactieprofielen en persoonlijke hulp bij opdrachtplaatsing en -selectie.

Momenteel zorgen alle tools van Freelance.nl jaarlijks voor zo’n honderdduizend matches, maar de wens is om dit aantal op te schalen tot minimaal een miljoen. Naast opschalen wil Freelance.nl ook transformeren tot een volwaardige tech-company.

Suscribirse al boletín de vacantes

Recibe cada semana en tu buzón las últimas vacantes de Top of Minds

  • Este campo es un campo de validación y debe quedar sin cambios.