Programmastrateeg

Programmastrateeg

 • Consulting Exit
 • Logistics
 • Utrecht
 • Published on: 14 March 2022
 • Minimum of 5 years' experience
 • 2496 views

Kandidaatprofiel

 • Huidig Consultant / Associate of Engagement Manager / Project Leader bij top tier strategiebureau
 • Met maatschappelijke interesse
 • Nieuwsgierig en kritisch
 • Open en benaderbaar

* Uit onderzoek blijkt dat vrouwen pas solliciteren als ze aan 100% van de eisen voldoen, en mannen al bij 60%. Dus herken jij je in deze uitdaging, maar aarzel je of je aan alle eisen voldoet? Dan zien we je CV graag tegemoet.

ProRail is verantwoordelijk voor het Nederlandse spoornetwerk: aanleg, onderhoud, capaciteitsmanagement, veiligheid, én (samen met NS) de aanleg en het beheer van stations. Zo faciliteerde ProRail voor de coronacrisis dagelijks zo’n 1,1 miljoen treinreizen. Maar de bevolking blijft groeien, en de vraag naar (duurzame) mobiliteit zal – na COVID – enorm stijgen. ProRail zoekt strategieconsultants van verschillende niveaus van senioriteit, voor het Strategisch Team dat deze uitdagingen samen met de organisatie gaat oplossen.

Verbinden, verbeteren en verduurzamen

ProRail heeft als missie Nederland nu en in de toekomst per spoor te blijven verbinden. Daarmee staat het bedrijf voor een grote uitdaging, want de vraag naar (inter)nationale mobiliteit, en de nadruk op duurzaamheid daarbinnen, zal de komende jaren enorm stijgen. Om dit op te vangen heeft ProRail zich tot doel gesteld de spoorwegcapaciteit uit te breiden en optimaal te benutten; het netwerk zo betrouwbaar mogelijk te maken; en de technologie te verduurzamen. Deze ambitie heeft implicaties voor zowel de dagelijkse operationele realiteit, als voor de strategische roadmap tot aan maar liefst 2040.

Om deze uitdagingen het hoofd te bieden spelen er in de breedte van de organisatie strategische vraagstukken. Daartoe moet de manier van werken in het bedrijf bovendien gemoderniseerd worden. ProRail heeft reeds een verandertraject in gang gezet, waarbij de focus ligt op meer agile samenwerking tussen disciplines, kortere doorlooptijden, en het volop benutten van de mogelijkheden van datagedreven werken en digitalisering.

‘De uitdagingen waar we op dit moment voor staan zijn ontzettend interessant en relevant. Hoe gaan treinverkeer en mobiliteit er bijvoorbeeld uitzien na COVID? En wat gebeurt er met het thema vervoer als de klimaatambities in Nederland scherper geformuleerd worden? Maar ook: hoe zorgen we dat de komende jaren 40% meer werk aan het spoor verzet kan worden? Hoe zorgen we dat het netwerk ook met 30% meer verkeer bestuurbaar en te onderhouden blijft terwijl een groot deel van onze medewerkers de komende jaren met pensioen gaan? Waar kunnen we digitalisering toepassen om het bereiken van onze doelen te versnellen?’ ­– Timo Idema, Head of Strategy bij ProRail

Team strategie & ontwikkeling
Voor een organisatie die het spoorwegnet monitort, onderhoudt, en bedient, in nauwe samenwerking met de verschillende goederen- en reizigersvervoerders, en gebruikmakend van traditionele hardware (het spoor en stations) en state-of-the-art digitale technologie (o.a. voor besturen van al het treinverkeer en het monitoren van de staat van het spoor), betekenen bovengenoemde uitdagingen logischerwijs een noodzaak voor strategische denkkracht en slagvaardigheid. Het nieuwe, centrale Team Strategie & Ontwikkeling, momenteel o.a. bemand door vier oud-strategieconsultants, een duurzaamheidsmanager, en een transformatiemanager, wordt hiertoe uitgebreid met meerdere strategische profielen van topniveau. Implementatieleiders, die rapporteren aan de Transformatiemanager, behoren ook tot dit team – dat rechtstreeks aan de CEO rapporteert.

Het Team Strategie & Ontwikkeling heeft enerzijds bovengenoemd verandertraject samen met de business ontworpen, en leidt de implementatie hiervan. Anderzijds moet het team zich nu met de business gaan buigen over de verschillende scenario’s op het gebied van duurzaamheid, internationaal treinverkeer, bevolkingsgroei, vergrijzing, de toekomst van mobiliteit, en de rol van treinverkeer hierin – van nu tot 2040. De stakeholders hierbij bevinden zich niet alleen binnen ProRail.Ook partners zoals de NS, andere reizigers- en goederenvervoerders, en overheden worden in deze scenario’s betrokken. Om ProRail en het Nederlandse spoornetwerk allebei klaar te stomen voor de toekomst, is het Team Strategie & Ontwikkeling daarom toe aan een forse uitbreiding.

Vacature: Programmastrateeg

Binnen het team is er plaats voor meerdere strategen met een achtergrond bij één van de grote strategiebureaus, op verschillende niveaus van senioriteit. Afhankelijk van hun ervaring zullen zij één of meerdere projecten of programma’s tegelijk gaan leiden. Daarbij zijn strategisch en analytisch vermogen natuurlijk onontbeerlijk, maar het vervolgens in gang kunnen zetten van de implementatie is minstens even belangrijk.

Om zulke projecten en programma’s tot een succes te brengen is het van belang dat de leden van het Strategisch Team hun weg door het bedrijf goed weten te vinden. ProRail is een nuchtere en vriendelijke organisatie – openheid en inhoudelijke interesse in de verschillende (technische) werkzaamheden op operationeel gebied komen hier goed van pas. Tegelijkertijd hecht het Team Strategie & Ontwikkeling veel waarde aan kritisch en creatief mee en tegen denken. Een goede dosis executiekracht en -drive is daarbij noodzakelijk.

De nieuwe Programmastrategen kunnen zich binnen dit team verder profileren als strategisch zwaargewicht, maar de weg naar de lijn staat eveneens open.

‘Kandidaten met een prettige en licht bescheiden toon, maar ook het lef om de toekomst met beide handen aan te grijpen en ProRail daar naartoe te leiden, zullen goed in de organisatie passen. Maatschappelijke interesse en nieuwsgierigheid brengen je hier echt verder.’ – Marjolein Neisingh, Programmamanager bij ProRail

 

Interesse? 

ProRail werkt voor de invulling van deze vacature met Top of Minds.
Neem contact op met Martine Francken op MartineFrancken@topofminds.com om te laten weten dat je interesse hebt in deze vacature.

Contact

Martine Francken Apply
Apply for this function

Programmastrateeg

 • Please share your resumé or the URL of your LinkedIn profile
 • Max. file size: 31 MB.
Head of Business Development (Operations)Naduvi
Next vacancy
Data Enterprise ArchitectMileway

Subscribe to our job alerts

Receive our latest job opportunities every week